sigle Uniunea Europeana Ministerul Muncii Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU Ministerul Educatiei
title Noutăţi title
Stire Conferința finala PREVINS
Miercuri, 29 ianuarie 2014, ora 9.30, are loc conferinta de incheiere a proiectului PREVINS. Conferinta se va desfasura la sediul MEN, camera 43. Vor
Stire Pilotarea națională PREVINS continuă!
Bine ați revenit din vacanță cu amintiri calde și dor de școală! Începând cu luna octombrie 2013, echipele PREVINS din școlile pilot (profes
Stire Mă pregătesc din ciclul primar pentru gimnaziu - pilotare națională
În perioada 21 mai - 21 iunie s-a desfășurat prima lună de pilotare a programului educațional integrat Mă pregătesc din ciclul primar pentru gi
Stire Mă pregătesc din ciclul primar pentru gimnaziu
În perioada 15-19 mai 2013 are loc la Brașov, Hotel Aro Palace, cursul de formare 'Mă pregătesc din ciclul primar pentru gimnaziu', în cadrul pro

title Căutare title

Rezultate anticipate


 • O echipă de experţi în domeniul tranziţiei de la clasa a 4-a la clasa a 5-a constituită şi operaţională pe tot parcursul proiectului;
 • 1 cercetare aplicativă de diagnoză „Problematica tranziţiei de la ciclul primar la ciclul gimnazial şi efectele asupra elevilor”, realizată;
 • un program educaţional integrat, „Mă pregătesc din cursul primar pentru gimnaziu”, pentru pregătirea tranziţiei şcolare a elevilor către clasa a 5-a proiectat/dezvoltat/testat din perspectivă curriculară şi de e-learning;
 • 1 set de instrumente „mapa digitală personală a elevului”, pentru verificarea nivelului de pregătire pentru trecerea la ciclul gimnazial validat şi funcţional;
 • 1 set de resurse educaţionale digitalizate pentru elevii din clasa a 4-a şi a 5-a (abordări pentru activităţi instructiv - educative, de învăţare, de joc, recreative sub forma unor filme educaţionale, jocuri interactive, simulări, animaţii) proiectat/testat/pilotat;
 • 2 ghiduri de utilizare (printat/ digital) a instrumentelor didactice digitale, pentru cadre didactice şi pentru elevi, distribuite la nivel national;
 • un curs de formare continuă pentru cadre didactice din învăţământul primar şi gimnazial şi consilieri şcolari în vederea aplicării programului educaţional integrat, „Mă pregătesc din cursul primar pentru gimnaziu” proiectat/realizat şi acreditat CNFP;
 • 120 de cadre didactice formate/certificate/abilitate să implementeze programul educaţional „Mă pregătesc din cursul primar pentru gimnaziu”;
 • 60 de consilieri psihopedagogi formaţi/ certificaţi /abilitaţi să implementeze programul educaţional „Mă pregătesc din cursul primar pentru gimnaziu”;
 • 2500 de şcolari din clasele a 4-a şi a 5-a participanţi activi la pilotarea noului program educaţional integrat şi al resurselor de învăţare destinate prevenirii părăsirii timpurii a şcolii;
 • 100 de şcolari din clasele a 4-a şi a 5-a consultaţi/participanţi la testarea noilor instrumente didactice digitale dezvoltate în proiect;
 • 2 activităţi comune elevi de clasa a 4-a şi a 5-a finalizate în cadrul şcolilor selectate pentru pilotare, pentru creşterea cu 5% a conştientizării exigenţelor şcolare ale clasei a 5-a de către elevii din grupul ţintă prin participare la activităţi suport de diminuare a riscului de părăsire timpurie a şcolii;
 • 100 de părinţi ai elevilor consiliaţi online sau faţă în faţă privind riscurile de părăsire timpurie a şcolii la elevi şi modalităţi de soluţionare prin implicarea activă a familiei;
 • o comunitate online proiectată/creată/testată cu spaţii adecvate pentru comunităţi de învăţare şi informare în domeniul educaţiei şcolarilor, al parteneriatului interinstituţional destinate părinţilor şi altor categorii de actori interesaţi;
 • 2 ghiduri de bune practici în realizarea şi utilizarea abordărilor curriculare şi resurselor digitale de învaţare prin joc pentru şcolari realizate/multiplicate, distribuite în şcoli generale pe plan naţional;
 • 10 categorii de auxiliare curriculare digitalizate/ realizate/multiplicate, adică 5000 auxiliare curriculare distribuite în şcoli generale pe plan naţional;
 • 60 sesiuni de informare a părinţilor despre utilitatea unor instrumente didactice digitale şi importanţa pregătirii şcolarului de clasa a 4-a pentru tranziţia în ciclul gimnazial, adică cel puţin 1200 părinţi informaţi privind importanţa pregătirii şcolarului de clasa a 4-a pentru tranziţia în ciclul gimnazial;
 • 10 întâlniri de informare şi promovare (în anul 3) în vederea extinderii programului educaţional „Mă pregătesc din cursul primar pentru gimnaziu” la nivel naţional (cu participarea reprezentanţilor ISJ, CCD, unităţi şcolare etc), adică maxim 200 participanţi/ eveniment etc.