AUTENTIFICARE


Am uitat parola
Despre Previns

Despre Previns

 

 

Proiectul Program educaţional integrat de facilitare a tranziţiei din ciclul de învăţământ primar în ciclul de învăţământ gimnazial în vederea prevenirii insuccesului şcolar la elevi contribuie la creşterea investiţiilor în capitalul uman prin educaţie şi îmbunătăţirea abilităţilor, adresându-se cu deosebire pregătirii tranziţiei şcolare de calitate la elevi aflaţi în perioada de trecere către un alt ciclu de şcolaritate.

Proiectul este relevant pentru:
 

1.    Strategia Europeană de Ocupare prin:

•    contribuţia adusă pe termen lung la creşterea ratei generale de ocupare;
•    crearea premiselor educaţionale pentru o integrare şcolară cu indici reduşi de părăsire timpurie a scolii şi integrarea viitoare pe piaţa muncii a generaţiilor actuale de elevi.
 

2.    Liniile Directoare Integrate de creştere economică şi ocupare 2005-2008 ce susţin politica de ocupare la nivelul Uniunii Europene.

Valoarea adăugată a proiectului se referă la:

•    dezvoltarea unui nou program educaţional integrat cu suport digital pentru o adaptare facilă la ciclul gimnazial a elevilor ce finalizează ciclul primar, astfel încât aceştia să se menţină cât mai echilibrat în sistemul de educaţie, cu cât mai puţine riscuri ulterioare de părăsire timpurie a şcolii;
•    abordarea participativă, informativă şi de consiliere destinată părinţilor elevilor din grupul ţintă, în măsură să favorizeze dezvoltarea unei mentalităţi pro-educaţie, şi parteneriate sustenabile dintre şcoală - părinţi - comunitate;
•    profesionalizarea specifică a personalului didactic ce va participa la pilotarea instrumentelor didactice digitale şi a metodologiei alternative propuse prin acest proiect;
•    elaborarea de metodologii, instrumente şi proceduri adecvate nevoilor de tranziţie şcolară în anii de trecere dintre ciclurile de şcolaritate primar şi gimnazial, în vederea diminuării discrepanţelor de abordare curriculară.

Proiectul este necesar întrucât acoperă o lipsă îndelungată a unei abordări unitare a serviciilor de educaţie adresate unor categorii de elevi expuşi riscului de părăsire timpurie a şcolii din cauza lipsei resursei financiare adecvate şi a personalului abilitat să le utilizeze în mod cotidian.

Acest program educaţional va fi de tip nonformal şi se va derula în completarea programului obişnuit de educaţie formală din şcoli cu scopul de a conduce la formarea competenţelor cheie la elevii din grupul ţintă, în vederea asigurării bazelor învăţării pe tot parcursul vieţii.
 

 
Pentru mai multe detalii accesati site-ul proiectului: http://previns.software-educational.ro/