sigle Uniunea Europeana Ministerul Muncii Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU Ministerul Educatiei
title Noutăţi title
Stire Conferința finala PREVINS
Miercuri, 29 ianuarie 2014, ora 9.30, are loc conferinta de incheiere a proiectului PREVINS. Conferinta se va desfasura la sediul MEN, camera 43. Vor
Stire Pilotarea națională PREVINS continuă!
Bine ați revenit din vacanță cu amintiri calde și dor de școală! Începând cu luna octombrie 2013, echipele PREVINS din școlile pilot (profes
Stire Mă pregătesc din ciclul primar pentru gimnaziu - pilotare națională
În perioada 21 mai - 21 iunie s-a desfășurat prima lună de pilotare a programului educațional integrat Mă pregătesc din ciclul primar pentru gi
Stire Mă pregătesc din ciclul primar pentru gimnaziu
În perioada 15-19 mai 2013 are loc la Brașov, Hotel Aro Palace, cursul de formare 'Mă pregătesc din ciclul primar pentru gimnaziu', în cadrul pro

title Căutare title

Obiective


Obiectivul general al proiectului este de a avea elevi mai bine pregătiţi pentru a face faţă provocărilor prezente şi viitoare ale educaţiei.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 

  • Crearea/testarea/pilotarea unui nou program educaţional integrat cu suport digital pentru o adaptare facilă la ciclul gimnazial pentru elevii care finalizează ciclul primar;
  • Creşterea gradului de implicare directă a elevilor din clasele a 4-a şi a 5-a în proiectarea/ crearea/ testarea/ pilotarea programului educaţional de tranziţie şi a resurselor şi instrumentelor didactice digitale (prin implicarea directă a 100 de şcolari din grupul ţintă în faza de testare program), în vederea facilitării adaptării la exigenţele de instruire ale ciclului gimnazial;
  • Dezvoltarea şi actualizarea competenţelor profesionale specifice a 120 de cadrele didactice de la clasele a 4-a şi a 5-a şi a 60 de profesori psihopedagogi privind programe educaţionale de tranziţie din ciclul de învăţământ primar în ciclul de învăţământ gimnazial în vederea pilotării acestora în activitatea lor didactică;
  • Diminuarea discrepanţelor de abordare curriculară în anii de trecere dintre ciclurile de şcolaritate primar şi gimnazial prin elaborarea/ actualizarea /testarea /implementarea de metodologii, instrumente şi proceduri adecvate nevoilor de tranziţie şcolară ale elevilor cu sprijinul a 2500 de şcolari din grupul ţintă al proiectului;
  • Creşterea gradului de conştientizare a tranziţiei eficiente de la ciclul primar către ciclul gimnazial şi a implicaţiilor acesteia în rândul părinţilor şi al opiniei publice a comunităţii prin extinderea resurselor de informare online pentru beneficiarii finali.

 

Proiectul vine în sprijinul realizării obiectivelor AP 2, DMI 2 în vederea asigurării creşterii şanselor şcolarilor de clasa a 4-a de a avea o tranziţie şcolară echilibrată, risc scăzut de părăsire timpurie a şcolii, precum şi o conectare la educaţia şi învăţarea pe tot parcursul vieţii, adaptată exigenţelor pieţei muncii prin punerea bazelor formării competenţelor cheie.

 

Proiectul de faţă va contribui la atingerea obiectivul general al POS DRU prin creşterea competitivităţii generaţiilor actuale de elevi prin creşterea accesului şi participării la educaţie, creşterea motivaţiei pentru învăţare şi rămânerea pe termen lung în sistemul de educaţie prin intermediul dezvoltării serviciilor integrate, digitale de educaţie în perioada de tranziţie către ciclul gimnazial.