sigle Uniunea Europeana Ministerul Muncii Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU Ministerul Educatiei
title Noutăţi title
Stire Conferința finala PREVINS
Miercuri, 29 ianuarie 2014, ora 9.30, are loc conferinta de incheiere a proiectului PREVINS. Conferinta se va desfasura la sediul MEN, camera 43. Vor
Stire Pilotarea națională PREVINS continuă!
Bine ați revenit din vacanță cu amintiri calde și dor de școală! Începând cu luna octombrie 2013, echipele PREVINS din școlile pilot (profes
Stire Mă pregătesc din ciclul primar pentru gimnaziu - pilotare națională
În perioada 21 mai - 21 iunie s-a desfășurat prima lună de pilotare a programului educațional integrat Mă pregătesc din ciclul primar pentru gi
Stire Mă pregătesc din ciclul primar pentru gimnaziu
În perioada 15-19 mai 2013 are loc la Brașov, Hotel Aro Palace, cursul de formare 'Mă pregătesc din ciclul primar pentru gimnaziu', în cadrul pro

title Căutare title

Activităţile proiectului


A.1. Activităţi de management de proiect


1.1. Activităţi de implementare şi monitorizare a activităţilor proiectului

1.2. Activităţi de informare şi publicitate

1.3. Activităţi de audit

1.4. Activităţi de achiziţii

 

A.2. Realizarea unei cercetari aplicative de diagnoză „Problematica tranziţiei de la ciclul primar la ciclul gimnazial şi efectele asupra diminuării riscului de părăsire timpurie a şcolii la elevi"

 

A.3. Proiectarea pedagogică a programului educaţional integrat de pregătire a tranziţiei către ciclul gimnazial pentru şcolarii din clasa a 4-a, „Mă pregătesc din cursul primar pentru gimnaziu”


3.1. Construirea de abordări curriculare unitare în anii de trecere dintre ciclurile de şcolaritate primar şi gimnazial

3.2. Proiectarea de resurse de învăţare digitale care să faciliteze implementarea abordărilor curriculare unitare construite

3.3. Instituirea/stabilirea conţinutului „mapei digitale personale a elevului”, instrument de caracterizare psihopedagogică complexă a elevului şi achiziţiilor sale din cursul primar

3.4. Proiectarea unor activităţi comune şcolari din clasa a 4-a – elevi din clasa a 5-a pentru familiarizarea cu exigenţele programului şcolar din clasa a 5-a

3.5. Identificarea modalităţilor de implicare a familiilor copiilor în activităţi educative suport pentru o mai bună tranziţie şcolară spre ciclul gimnazial

3.6. Stabilirea abordării de consiliere suport pentru perioada de tranziţie a elevilor către clasa a 5-a

 

A.4. Designul, validarea tehnică (IT) şi profesională a sistemului informatic conceput sub forma unei platforme educaţionale colaborative de tip digital pentru elevi, profesori-tutori şi părinţi, în etapa de tranziţie de la ciclul primar la ciclul gimnazial


4.1.Elaborarea/dezvoltarea/validarea conţinutului electronic educaţional pentru principalele materii din clasa a 5-a, în cazul clasei a 4-a vor fi adaptate şi integrate conţinuturilor din programa şcolară metode şi activităţi didactice specifice clasei a 5-a

4.2. Elaborarea/dezvoltarea/validarea următoarelor categorii de resurse digitale: instrumente pentru completarea „mapei digitale personale a elevului”; resurse de învăţare digitale; materiale digitale necesare activităţilor comune şcolari din clasa a 4-a – elevi din clasa a 5-a

4.3. Crearea portalului cu diverse funcţionalităţi şi resurse

4.4. Secţiunea de comunitate online - resursă de informare pentru cadre didactice/părinţii elevilor/consilierul şcolar

 

A.5. Organizarea pilotării componentelor programului educaţional integrat de pregătire a tranziţiei către ciclul gimnazial pentru şcolarii din clasa a 4-a şi a 5-a

5.1. Selectarea şcolilor, a cadrelor didactice, a consilierilor şcolari şi a claselor a 4-a şi a 5-a în care se va organiza pilotarea programului educaţional integrat de pregătire a tranziţiei către ciclul gimnazial pentru şcolarii din clasa a 4-a

5.2. Pregătirea programului de formare continuă pentru cadrele didactice şi consilierii şcolari din şcolile pilot, acreditarea acestuia la CNFP

5.3. Formarea şi certificarea cadrelor didactice din şcolile pilot

5.4. Informarea părinţilor care se vor implica activ în pilotarea programului educaţional integrat pentru elevii din clasele a 4-a şi a 5-a

 

 

A.6. Pilotarea componentelor programului educaţional integrat de pregătire a tranziţiei către ciclul gimnazial pentru şcolarii din clasa a 4-a şi a 5-a


6.1. Pilotarea sub supervizare/monitorizare a funcţionării componentelor programului educaţional integrat

6.2. Colectarea de feedback structurat

6.3. Elaborarea unui raport de monitorizare a pilotării, pe baza feed-back-ului anterior

6.4. Designul final al componentelor programului educaţional integrat în urma pilotării la nivel de utilizatori

 

A.7. Diseminarea rezultatelor obţinute prin implementarea proiectului