sigle Uniunea Europeana Ministerul Muncii Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU Ministerul Educatiei
title Noutăţi title
Stire Conferința finala PREVINS
Miercuri, 29 ianuarie 2014, ora 9.30, are loc conferinta de incheiere a proiectului PREVINS. Conferinta se va desfasura la sediul MEN, camera 43. Vor
Stire Pilotarea națională PREVINS continuă!
Bine ați revenit din vacanță cu amintiri calde și dor de școală! Începând cu luna octombrie 2013, echipele PREVINS din școlile pilot (profes
Stire Mă pregătesc din ciclul primar pentru gimnaziu - pilotare națională
În perioada 21 mai - 21 iunie s-a desfășurat prima lună de pilotare a programului educațional integrat Mă pregătesc din ciclul primar pentru gi
Stire Mă pregătesc din ciclul primar pentru gimnaziu
În perioada 15-19 mai 2013 are loc la Brașov, Hotel Aro Palace, cursul de formare 'Mă pregătesc din ciclul primar pentru gimnaziu', în cadrul pro

title Căutare title

Prima pagină


 

  
title PORTAL PREVINS title

Pentru accesarea PORTALULUI PREVINS folositi linkul: http://previns.software-educational.ro/previns/ sau click aici
  Proiectul contribuie la creşterea investiţiilor în capitalul uman prin educaţie şi îmbunătăţirea abilităţilor, adresându-se cu deosebire pregătirii tranziţiei şcolare de calitate la elevi aflaţi în perioada de trecere către un alt ciclu de şcolaritate.

 

Proiectul este relevant pentru:

 1. Strategia Europeană de Ocupare prin:
  • contribuţia adusă pe termen lung la creşterea ratei generale de ocupare;
  • crearea premiselor educaţionale pentru o integrare şcolară cu indici reduşi de părăsire timpurie a scolii şi integrarea viitoare pe piaţa muncii a generaţiilor actuale de elevi.


 2. Liniile Directoare Integrate de creştere economică şi ocupare 2005-2008 ce susţin politica de ocupare la nivelul Uniunii Europene.

  Valoarea adăugată a proiectului se referă la:


  • dezvoltarea unui nou program educaţional integrat cu suport digital pentru o adaptare facilă la ciclul gimnazial a elevilor ce finalizează ciclul primar, astfel încât aceştia să se menţină cât mai echilibrat în sistemul de educaţie, cu cât mai puţine riscuri ulterioare de părăsire timpurie a şcolii;
  • abordarea participativă, informativă şi de consiliere destinată părinţilor elevilor din grupul ţintă, în măsură să favorizeze dezvoltarea unei mentalităţi pro-educaţie, şi parteneriate sustenabile dintre şcoală – părinţi - comunitate;
  • profesionalizarea specifică a personalului didactic ce va paricipa la pilotarea instrumentelor didactice digitale şi a metodologiei alternative propuse prin acest proiect;
  • elaborarea de metodologii, instrumente şi proceduri adecvate nevoilor de tranziţie şcolară în anii de trecere dintre ciclurile de şcolaritate primar şi gimnazial, în vederea diminuării discrepanţelor de abordare curriculară.


Problematica tranziţiei şcolare la alt ciclu de şcolaritate nu este subiectul unor preocupări de studiu, cu excepţia perioadei de trecere de la grădiniţă la clasa I, deşi trecerea de la învăţământul primar la cel gimnazial presupune schimbări profunde pentru elevi:

 

 • trecerea de la un singur cadru didactic ce predă aproape toate materiile, la mai multe cadre didactice (fiecare specializat pe o materie);
 • trecerea de la un anumit stil de predare (propriu învăţătorului şi specific ciclului primar) la stiluri diverse de predare;
 • trecerea de la manuale, caiete, planşe şi alte auxiliare didactice colorate şi atractive, la altele mai “serioase”;
 • diversificarea conţinuturilor materiilor din programa şcolară;
 • trecerea de la un sistem de notare la altul: calificativele sunt înlocuite cu note;
 • redimensionarea orarului şi a întregului program al elevului;
 • creşterea volumului de teme pentru acasă etc.

 

Proiectul este necesar întrucât acoperă o lipsă îndelungată a unei abordări unitare a serviciilor de educaţie adresate unor categorii de elevi expuşi riscului de părăsire timpurie a şcolii din cauza lipsei resursei financiare adecvate şi a personalului abilitat să le utilizeze în mod cotidian.

 

Acest program educaţional va fi de tip nonformal şi se va derula în completarea programului obişnuit de educaţie formală din şcoli cu scopul de a conduce la formarea competenţelor cheie la elevii din grupul ţintă, în vederea asigurării bazelor învăţării pe tot parcursul vieţii.